Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów w gminie Główczyce

Dnia 16 stycznia 2019 roku odbyło się  I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce. W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Główczyce Pani Danuta May wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Seniorów Gminy Główczyce.

Głównym punktem obrad były wybory prezydium Rady. W wyniku jawnego głosowania wybrano  Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Seniorów.

Pani Wójt pogratulowała wybranym, a całej Radzie życzyła wielu pomysłów,  realizacji planów i zamierzeń przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia i mądrości życiowej oraz mnóstwa energii do ich realizowania, łączy nadzieję aktywnego uczestnictwa Rady Seniorów Gminy Główczyce w życiu gminy Główczyce.