Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów w gminie Damnica

Dnia 22 stycznia 2019 r. w sali Urzędu Gminy w Damnicy odbyło się spotkanie Rady Seniorów.

Głównym punktem posiedzenia były wybory prezydium Rady. W wyniku jawnego głosowania wybrano  Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Seniorów.