Otwarcie pierwszego Klubu Seniora w gminie Główczyce

W dniu 21 czerwca br. w Żoruchowie gmina Główczyce nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego Klubu seniora w ramach projektu Srebrna Sieć II.  W ramach projektu na terenie powiatu słupskiego działać będzie 14 Klubów seniora w 8 gminach partnerskich.

W uroczystości otwarcia  uczestniczyli Pan Paweł Lisowski Starosta Słupski, Pani Danuta May Wójt Gminy Główczyce, Pani Urszula Dąbrowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Pani Krystyna Oczachowska kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach, seniorzy, animatorki lokalne oraz zaproszeni goście.

Kluby Seniora będą miejscami spotkań seniorów, w których podejmowane będą działania przeciwdziałające osamotnieniu i marginalizacji m. in. cykliczne spotkania, szkolenia ze specjalistami, zajęcia ruchowe, wyjścia do instytucji kultury, na basen, wycieczki, pikniki.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny Zespołu ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rumsku oraz Agaty Szymańskiej.

Uczestnikom Klubu seniora życzymy powodzenia w działaniu oraz wielu pomysłów do zrealizowania.