Otwarcie Klubu Seniora w gminie Ustka

W dniu 5 lipca br. w Machowinie gmina Ustka nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu seniora.

Uroczystość otworzyła Pani Aldona Dawidowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce, która powitała Seniorów-Uczestników Projektu, zaproszonych gości: Panią Wójt Sobczuk – Jodłowską, Pana Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustka Jerzego Moch, Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Urszulę Dąbrowską, Koordynatora projektu Panią Małgorzatę Żebrowską oraz Animatorki lokalne, przedstawicieli Rady Sołeckiej w Machowinie. Spotkanie uświetnił występ artystyczny Zespołu Kwiat Paproci pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Szpota pracownika Centrum Kultury Gminy Ustka. Klub Seniora w Machowinie jest jednym z 14 Klubów na terenie powiatu słupskiego, które będą funkcjonować w ramach Projektu. Kluby są miejscami spotkań i integracji seniorów, w których podejmowane będą działania przeciwdziałające osamotnieniu i marginalizacji m. in. cykliczne spotkania, szkolenia ze specjalistami, zajęcia ruchowe, wyjścia do instytucji kultury, na basen, wycieczki, pikniki senioralne. Uczestnikom Klubu seniora życzymy zdrowia i aktywnego spędzania czasu wolnego.