Otwarcie Klubu Seniora w gminie Smołdzino

W dniu 28 lipca br. w Smołdzińskim Lesie nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Gminie Smołdzino w ramach projektu.

Uroczystość otworzył Pan Arkadiusz Walach Wójt Gminy Smołdzino, który powitał zaproszonych gości: Pana Pawła Lisowskiego Starostę Słupskiego, Panią Urszulę Dąbrowską Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Seniorów – członków Klubu.

W ramach projektu na terenie powiatu słupskiego funkcjonuje 14 Klubów Seniora w 8 gminach partnerskich. Kluby Seniora są miejscami spotkań seniorów, w których podejmowane są działania przeciwdziałające osamotnieniu i marginalizacji m. in. cykliczne spotkania, szkolenia ze specjalistami, zajęcia ruchowe, wyjścia do instytucji kultury, na basen, wycieczki, pikniki.

Spotkanie było też okazją do omówienia potrzeb seniorów w środowisku lokalnym.

Uczestnikom Klubu Seniora życzymy powodzenia w działaniu oraz wielu pomysłów do zrealizowania.