Otwarcie klubu seniora w gminie Kobylnica

W ramach projektu utworzony został Klub Seniora w Widzinie, w którym seniorzy mogą czynnie brać udział w spotkaniach integracyjnych oraz zajęciach aktywizacyjnych przygotowanych specjalnie z myślą o osobach starszych.

Celem działalności Klubu jest m.in. czynne aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, jak również organizowanie zajęć aktywizacyjnych w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanych do możliwości uczestników. Klub Seniora w Widzinie doskonale wywiązuje się również z zadania zaspokajania potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz uczestnictwa w imprezach kulturalnych i wycieczkach. Spotkania członków Klubu odbywają się cyklicznie, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.