Otwarcie Klubów seniora w Gminie Słupsk

W dniu 15 lipca br. w Krępie Słupskiej nastąpiło uroczyste otwarcie Klubów Seniora Gminy Słupsk. Na terenie gminy działać będą Kluby w 4 miejscowościach: Krępie Słupskiej, Bukówce, Strzelinie i Lubuczewie. Łącznie wsparciem objętych zostanie 40 seniorów.

W uroczystości otwarcia, którą prowadziła Pani Sabina Krawiec Z-ca Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupsk uczestniczyli Pani Barbara Dykier Wójt Gminy Słupsk, Pan Zdzisław Kołodziejski członek Zarządu Powiatu Słupskiego, Pani Urszula Dąbrowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Pani Monika Bill Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, seniorzy, animator lokalna, animator senioralna oraz zaproszeni goście.

Wydarzenie uświetnił występ zespołu „Epitetem po Metaforze” z Domu Pomocy Społecznej Lubuczewie, który zaprezentował swój repertuar.