Ostatnie szkolenie seniorów w gminie Ustka

Dnia 09.12.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe odbyło się ostatnie już szkolenie dla Seniorów. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane  z COVID-19 w spotkaniu mogła wziąć udział ograniczona ilość osób. Podczas spotkania trenerzy podsumowali z uczestnikami cykl zajęć szkoleniowych, edukacyjnych, realizowanych w latach 2018-2020 w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia, radzenia sobie z konfliktami, sytuacjami trudnymi oraz wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w codziennej aktywności. Omówiono i przeprowadzono ćwiczenia aktywizacyjne. W ostatniej części spotkania Seniorom projektu zostały wręczone dyplomy (ukończenia cyklu szkoleń). Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.