Ostatnie szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Ustka

Dnia 09.12.2020 roku w świetlicy wiejskiej w Objeździe odbyło się ostatnie już szkolenie dla opiekunów faktycznych projektu. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane  z COVID-19 w spotkaniu mogła wziąć udział ograniczona ilość osób. Podczas spotkania trenerzy podsumowali z uczestnikami cykl zajęć szkoleniowych, edukacyjnych, realizowanych w latach 2018-2020. Przeprowadzono ćwiczenia integracyjne. W drugiej części spotkania omówiono temat pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach.  W ostatniej części spotkania opiekunom projektu zostały wręczone dyplomy (ukończenia cyklu szkoleń). Spotkanie odbyło się  z zachowaniem wszelkich obostrzeń wynikających z przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19.