Ostatnie szkolenie opiekunów faktycznych w gminie Główczyce

W dniu 02.12.2020 odbyło się  ostatnie szkolenie dla opiekunów faktycznych w  Gminie Główczyce. Uczestnicy za względu na zagrożenia związane z Covid-19 mieli zapewnione odpowiednie warunki (zachowanie odpowiedniej odległości między uczestnikami, trenerami, otrzymali maseczki, poczęstunek każdy otrzymał indywidualnie) zostały zachowane wszystkie środki ostrożności w trosce o naszych opiekunów.

Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne.

W drugiej części spotkania przedstawiono temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczono uczestników stosować pozycję boczną bezpieczną. Nauczono wykonywać resuscytację krążeniowo- oddechową. Omówiono wiele przypadków pierwszej pomocy i nauczono uczestników jak się podczas zdarzeń zachowywać ( oparzenie, złamanie, krwotok, omdlenie itp.).

W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie raz trener wręczył dyplomy ukończenia szkoleń.