Olimpiada wiedzy obywatelskiej „Senior – Obywatel” w gminie Kępice

W dniu 26 września 2019 roku o godzinie 12:00 w Bibliotece Publicznej Miasta  i Gminy w Kępicach odbył się finał II Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior – Obywatel”. Do Olimpiady przystąpiło 8 osób – mieszkańców Gminy Kępice – w wieku 60+.

Podsumowania przebiegu Olimpiady dokonała Pani Magdalena Majewska – Burmistrz Kępic. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i upominki a Pani  Antoninie Jędrzejowskiej-Baj, która uzyskała największą ilość punktów – puchar.