Nowy Informator dla osób z niepełnosprawnością

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością, którą opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W broszurze można znaleźć przydatne informacje na temat wsparcia oferowanego przez te instytucje. W informatorze opisano m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowy-informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-1/