Narodowe Czytanie z udziałem wolontariuszy z gminy Tuchomie

Dnia 7 września 2019 roku wolontariusze z Gminy Tuchomie uczestniczyli w Narodowym Czytaniu-polskiej akcji społecznej promowaniu znajomości literatury narodowej, w której fragmenty dzieł odczytywane zostają publicznie.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.

Tego roku, w Tuchomiu akcja przybrała charakter przemarszu przez wioskę. W wyznaczonym miejscach piechurzy przeczytali fragmenty nowel polskich wraz , z krótkimi wzmiankami o ich autorach. Akcja objęta jest honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.