Nabór kandydatów do Rady Seniorów Powiatu Słupskiego

Uprzejmie informujemy, że Starosta Słupski Pan Paweł Lisowski ogłosił nabór kandydatów do Rady Seniorów Powiatu Słupskiego. Prawo zgłoszenia kandydatów do Rady mają przedstawiciele organizacji działających na rzecz środowisk seniorów lub zrzeszających seniorów mających siedzibę na terenie Powiatu Słupskiego.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 16 listopada 2021 roku. Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami kandydatów należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20, 76 – 200 Słupsk.

Ogłoszenie o naborze do Rady Seniorów Powiatu Słupskiego

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie kandydata

Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Słupskiego

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Powiatu Słupskiego

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Powiatu Słupskiego