Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Potęgowie

Wójt Gminy Potęgowo ogłosił dodatkowy nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów .Zgłoszenia można składać do 25 grudnia .

Gminna Rada Seniorów w Potęgowie jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym w zakresie planowania oraz realizacji polityki senioralnej. Jej celem jest reprezentowanie potrzeb i interesów osób starszych, które mieszkają na terenie gminy Potęgowo.

Członkami Rady Seniorów są przedstawiciele osób starszych posiadający poparcie co najmniej 10 osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Potęgowo. Poparcia można udzielić nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. W Radzie zasiadają także przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, wyznaczeni przez te podmioty spośród swoich członków lub innych mieszkańców Gminy Potęgowo. Rada liczy 7 członków.

Szczegóły oraz formularze do pobrania na stronie: https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/nab%C3%B3r-kandydat%C3%B3w-do-gminnej-rady-senior%C3%B3w-do-2512?fbclid=IwAR1pPIUFkKaO7CjHemLYoq-yDqbC77J7HUeVjozIYOY03k0Wnwg0J1xQX0Q