Malowanie kamieni w Klubach Seniora w Kępicach i Korzybiu

W Klubach Seniora w Kępicach i Korzybiu działających w ramach projektu Srebrna Sieć II na warsztatach seniorzy malowali po raz pierwszy kamienie. W ostatnim czasie jest to bardzo popularny sposób na spędzanie czasu wolnego zarówno w domu jaki i  na spacerze.  Uczestnicy zajęć z bardzo dużym zaangażowaniem podeszli do pracy, wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z własnych zdolności plastycznych. Zajęcia sprawiły seniorom wiele radości i dały wiele satysfakcji.