Listopadowe spotkania w Klubie Seniora w Smołdzińskim Lesie

W listopadzie obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora. To wyjątkowy dzień, dobry moment na przemyślenia dotyczące tego, jak wiele zawdzięczamy osobom w podeszłym wieku. Seniorzy pełnią bardzo ważną rolę w każdej rodzinie. Wychowują kolejne pokolenia. Tak jak kiedyś wychowywali swoje dzieci tak teraz dbają o swoje wnuki. W  dniu 9 listopada odbyło się  uroczyste spotkanie w Klubie Seniora w Smołdzińskim Lesie w ramach projektu ,, Srebrna Sieć II”  na którym nie zabrakło dobrego słowa oraz życzeń długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha i spełnienia marzeń.

21 listopada seniorzy z Klubu Seniora ze Smołdzińskiego Lasu w ramach projektu  wybrali się do Multikina do Słupska. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć  film pt. ,,Prorok” opwiadający historię Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Po udanym seansie Seniorzy zostali zaproszeni na obiad do KFC.

30 listopada w Klubie Seniora odbyły się warsztaty kulinarne  pn. ,,Smaki nadchodzących świąt”.
Seniorzy uczestniczący w projekcie pt. ,,Srebrna Śieć II” piekli świąteczne ciastka.  Po zakończonych wypiekach  i unoszącym się świątecznym aromatem uczestnicy zasiedli do degustacji.