Korpus Wsparcia Seniorów dla mieszkańców gminy Słupsk

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk przystępuje do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej  mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk będzie realizowało program w ramach Modułu I, do którego zaangażowani zostaną wolontariusze, poprzez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby potrzebującej.
Pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk zweryfikują każde zgłoszenie, a wolontariusze przyjdą z oczekiwaną pomocą. Seniorzy mogą również bezpośrednio zgłosić potrzebę pomocy do Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk pod numerem telefonu 59 842 84 02.
Ponadto Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk zaprasza także wolontariuszy, którzy chcieliby zaangażować się lokalnie w pomoc seniorom, którzy zwykle mieszkają po sąsiedzku.
Z wolontariuszami zostaną podpisane porozumienia wolontariackie, zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej, otrzymają zwrot kosztów dojazdu do seniora lub dowozu seniora np. do lekarza, urzędu, zostaną objęci ubezpieczeniem OC oraz NNW. Zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk pod numerem telefonu 59 842 84 02.