„Koperta życia” dla seniorów gminy Dębnica Kaszubska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej informuje, że z dniem 19 kwietnia 2022 roku rusza projekt „Koperta życia”.

„Koperta Życia” skierowana jest do seniorów +65, osób mieszkających samotnie, osób niepełnosprawnych i chorujących przewlekle zamieszkujących gminę Dębnica Kaszubska.

Projekt przewiduje bezpłatny pakiet koperty życia, która będzie pełnić rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej choroby. Prawidłowo wypełniona karta umieszczona w lodówce może pomóc uratować życie w przypadku interwencji medycznej.

Koperta życia składa się z:

– koperty wykonanej z tworzywa sztucznego zamykana na zatrzask, 

– z karty informacyjnej dla służb ratowniczych (z wykazem najważniejszych przebytych chorób, przyjmowanych leków, uczuleń, kontaktem do najbliższej osoby),

– naklejki na lodówkę oraz

– instrukcji wypełnienia karty informacyjnej.

Wiemy, że w przypadku sytuacji zagrożenia życia, szybka informacja na temat chorób i przyjmowanych lekarstw przekazana personelowi medycznemu ma kluczowe znaczenie.

Taka koperta to ułatwienie dla służb ratowniczych, gdy nie ma kontaktu z pacjentem lub osoba wzywająca pomoc nie zna przebiegu leczenia osoby potrzebującej.
W kopercie może znajdować się wskazówka, co jest przyczyną interwencji medycznej. Każdy kto odbierze pakiet, otrzyma także naklejkę informacyjną do umieszczenia na lodówce.

Zapraszamy seniorów, ale też osoby, które mają w swoim otoczeniu osoby samotnie mieszkające po odbiór bezpłatnych pakietów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Ks. Antoniego Kani 26