Konkurs „Srebrne Serce”

Konkurs „Srebrne Serce” – jedno z działań realizowanych w projekcie pn. „Srebrna Sieć”. Organizacja konkursu należy do zadań Rad Seniorów Gminnych, Opiekunów Wolontariatu i Wolontariuszy.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do aktywnych seniorów 60+, którzy chętnie angażują się w działaniach na rzecz gmin, społeczeństwa i miejsca zamieszkania, ma on na celu aktywizacje lokalnych seniorów.

Wyłaniając laureatów konkursu powołana komisja oceniać będzie m.in.: zaangażowanie społeczne, działania na rzecz gmin, społeczeństwa, postawa seniora itp.

Szczegółowe informacje o konkursie określone będą w Regulaminach konkursu opracowanych przez  lokalnych animatorów.