Konkurs „Srebrne Serce” w gminie Ustka

W gminie Ustka odbył się konkurs na  Najbardziej Aktywnego Seniora
z Gminy Ustka. Celem konkursu było promowanie aktywności społecznej osób starszych
i nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gminy Ustka.

Nabór wniosków trwał od 10 czerwca do 30 września 2019 r. Wpłynęło 7  kandydatur  zgłoszonych zgodnie z regulaminem przez Sołtysów, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia. Członkowie Rady Seniorów Gminy Ustka, którzy wchodzili w skład komisji konkursowej.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce Pani Halinie Wietrak,

II miejsce Pani Bożenie Horodeckiej,

III miejsce Pani Danucie Tomczyk.

Komisja konkursowa również  doceniła zasługi pozostałych laureatów tj. Pana Jerzego Wyrzykowskiego, Pani Czesławy Długoszek, Pani Danuty Oleszkiewicz, Pana Romualda Rogozińskiego.

W dniu 29 listopada 2019 r. na sesji Rady Gmina Ustka zostały wręczone zwycięzcą statuetki  i nagrody rzeczowe.