Konkurs „Srebrne serce” w gminie Tuchomie za nami

W Gminie Tuchomie konkurs „Srebrne Serce” rozstrzygnięty został na posiedzeniu Rady Senioralnej dnia 15 września 2020 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie trzech równorzędnych nagród nastąpiło podczas Dnia Seniora w dniu 17.09.2020 roku.

Laureatami w konkursie  „Srebrne Serce” w Gminie Tuchomie w 2020 roku zostali:
Bogumiła Ryngwelska -sołtys Tuchomia, członek Stowarzyszenia Tuchomskich Seniorów, zgłoszona przez w/w/ stowarzyszenie
Krystyna Chwojnicka- mieszkanka Modrzejewa, zgłoszona przez Stowarzyszenie Miłośników Gminy Tuchomie
StefaniaŁączkowska-Malczewska – mieszkanka Tuchomia,wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Tuchomskich Seniorów, zgłoszona na wniosek sołectwa w Tuchomiu.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, uświetnione przez śpiewy zespołu „Sami Swoi” i pyszne jedzenie. Nagrody laureatom wręczył Wójt Gminy Jerzy Lewi Kiedrowski.