Konkurs „Srebrne Serce” w gminie Kobylnica

W okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. trwał nabór zgłoszeń do drugiej edycji konkursu „Srebrne Serce” którego celem jest wyróżnienie najbardziej zaangażowanych na rzecz społeczności lokalnej seniorów. Na ogłoszony konkurs wpłynęło pięć ofert.

Kapituła konkursu „Srebrne Serce” w skład której wchodzą przedstawiciele Kobylnickiej Rady Seniorów podczas obrad w dniu 05.08.2020 r. wyłoniła laureatów ww. konkursu:

I miejsce – Pani Urszula Cudziło wieloletni sołtys Kwakowa, osoba zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych na terenie Gminy Kobylnica, propagatorka sportu i turystyki, zwłaszcza kajakowej. Współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej w Kwakowie, osoba szczególnie zaangażowana w działania na rzecz społeczności lokalnej zawsze otwarta i chętna do pomocy.

II miejsce – Pani Bogumiła Skępiec wieloletni pracownik służby zdrowia, pielęgniarka w Ośrodku Zdrowia w Słonowicach aktywna zawodowo pomimo osiągnięcia już wieku emerytalnego. Osoba której działania wychodzą daleko poza zakres obowiązków służbowych, zawsze chętna do pomocy, dzieląca się swoim doświadczeniem i czasem.

III miejsce – pani Urszula Dudek  chodzący wulkan energii zawsze chętna do pomocy i działania. Pani Urszula Dudek jest zaangażowana w działania na rzecz społeczności lokalnej, współorganizuje  zajęcia dla seniorów organizowane na świetlicy w Bolesławicach. Jako jedna z pierwszych osób zaangażowała się w szycie maseczek dla mieszkańców Gminy Kobylnica. Obecnie zaangażowana jest w szycie materiałów dla Muszkieterów Szpiku (są to woreczki z których korzystają osoby przyjmujące chemioterapię w warunkach domowych). Pani Urszula Dudek jest wolontariuszka w Projekcie „Srebrna Sieć”.

Kapituła konkursu postanowiła również wyróżnić panią Elżbietę Witczak i panią Iwonę Sikorę które są szczególnie zaangażowane w działania na rzecz mieszkańców Bolesławic.