Konferencja „Pomorze równych szans. Wsparcie rodziny, seniorów i osób z niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Dnia 26 września br. w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się konferencja  „Pomorze równych szans. Wsparcie rodziny, seniorów i  osób z niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. Celem konferencji było wskazanie kluczowych elementów i warunków dla rozwoju usług społecznych w województwie pomorskim w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach dobrych praktyk Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliński jako lider projektu przedstawił założenia oraz zrealizowane zadania w ramach realizowanego partnerskiego projektu „Srebrna Sieć” .