Konferencja nt. wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych oraz Srebrnego telefonu w ramach projektu „Srebrna Sieć”

Dnia 20 lutego br. odbyła się konferencja którą prowadził Paweł Lisowski Starosta Słupski nt. wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych oraz Srebrnego telefonu, który funkcjonuje w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach projektu „Srebrna Sieć”.

Starosta Słupki podczas konferencji opowiedział o wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych, a także przedstawił idee Srebrnego Telefonu, który prowadzony jest w ramach Punktu Poradniczo-Informacyjnego dla osób w wieku powyżej 60 roku życia.

 

Srebrny Telefon – 512 079 526 – czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Każdy zainteresowany może otrzymać informacje dotyczące: aktualnych działań profilaktycznych prowadzonych przez placówki medyczne zlokalizowane na terenie Słupska, ofert rehabilitacyjnych dostępnych w placówkach medycznych, planowanych imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych w gminach powiatu słupskiego i bytowskiego, bezpłatnych sezonowych imprez kulturalnych w Słupsku oraz innych wydarzeń artystycznych uwzględnionych w repertuarze miejscowego teatru.