Kolejne szkolenia wolontariuszy w ramach projektu

W dniu 30 sierpnia br. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku odbyło się szkolenie dla kolejnej grupy wolontariuszy. Szkolenie prowadzone było przez partnera projektu Firmę Altra Consulting Spółka z o.o.

Tematyka szkolenia wolontariuszy obejmowała: rozpoznawanie stresu, radzenie sobie ze zmianami, asertywność, konflikt oraz sytuacje manipulacyjne w pracy wolontariusza, badanie własnego potencjału oraz samego siebie w zakresie pracy wolontarystycznej, komunikację bez przemocy, budowanie zespołu, savoir-vivre w relacjach z osobą zależną i niepełnosprawną, planowanie działań o charakterze oddolnym. Szkolenie przebiegało w przyjaznej atmosferze i zawierało dużo zajęć praktycznych.

Łącznie w ramach projektu na terenie powiatu słupskiego przeszkolonych zostanie 46 wolontariuszy, którzy nabędą nowe kompetencje niezbędne w pracy z seniorami.