Kolejne szkolenia dla seniorów i opiekunów w gminie Potęgowo

Szkolenie dla seniorów odbyło się dniu 12.12.2018 r. Na zajęciach tych uczestnicy  projektu mogli porozmawiać o zagadnieniach związanych z asertywnością, brać czynny udział w ćwiczeniach polepszających pamięć i koncentrację.

Szkolenie dla opiekunów odbyło się w dniu 17.12.2018 r. Opiekunowie zajęli się tematyką zarządzania czasem, organizowania podstawowych czynności opiekuńczych w najbliższym otoczeniu osoby starszej.

Wszyscy uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach i wyrażają zadowolenie ze wspólnych spotkań.