Karta Seniora w gminie Ustka

Seniorzy od 2016 roku Gmina Ustka przystąpiła do realizacji Programu „Karta Seniora Gminy Ustka”. Program ma na celu poprawę jakości życia i aktywizację seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka. Dzięki uczestnictwu w Programie seniorzy mogą skorzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje. Program zakłada też zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtuje pozytywny wizerunek seniorów z Gminy Ustka.

Z Programu korzystać mogą osoby, które ukończyły 65 rok życia.

Link do wykazu partnerów programu  http://gops.ustka.pl/swiadczenia-dla-seniorow/katalog-znizek/