Karta Seniora w Gminie Kobylnica

Program „Karta Seniora Gminy Kobylnica” skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Kobylnica. Karta Seniora uprawnia do korzystania ze zniżek i innych rabatów oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców i instytucje biorące udział w projekcie.

Celem Programu jest zwiększenie aktywności społecznej i sprawności grupy mieszkańców – seniorów, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, udziału w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, wydarzeniach społecznych i edukacyjnych oraz kształtowania pozytywnego wizerunku kobylnickich seniorów.

Wnioski o wydanie Karty Seniora Gminy Kobylnica, deklaracje partnerstwa jak i szczegóły dotyczące ulg przysługujących dla Seniorów są dostępne w załącznikach poniżej, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/3 ( pokój nr 1 ) oraz pod numerem telefonu 59 842-99-75, wew.11, jak i na stronie internetowej www.kobylnica.pl .

Link do strony http://opskobylnica.pl/karta-seniora/karta-seniora-gminy-kobylnica