IV posiedzenie Rady Seniorów gminy Słupsk

Dnia 22 października  odbyło się VI już posiedzenie Rady Seniorów Gminy Słupsk. Podczas sesji podsumowano efekty I Senioriady Gminy Słupsk oraz wyciągnięto wnioski służące poprawie jakości imprezy na kolejne lata.
Następnie delegacja radnych uczestniczących w Pomorskim Forum Rad Seniorów w Gdańsku z dnia 4.09.2019 r. zdała relację z prezentowanych tematów. W dalszej części posiedzenia przeanalizowano wykonane do tej pory wydatki z budżetu oraz podzielono pozostała kwotę. Na koniec zaproszona na sesję Pani Agnieszka Budkowska – Lokalny Animator Usług Opiekuńczych –  opowiedziała o obecnych i przyszłych działaniach w ramach projektu oraz wolontariatu Srebrnej Sieci. Ustalono również termin ostatniej sesji Rady Seniorów Gminy Słupsk, na której Radni podsumują pierwszy rok swojej działalności, wstępnie podzielą budżet na przyszły rok oraz założą cele do realizacji na kolejne lata.