Informator dla osób z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością. Znalazły się w nim przydatne informacje m.in. na temat rent i dostępnych dofinansowań.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowy-informator-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/