Informacja dot. realizacji zasady trwałości projektu

W okresie od 01.12.2020 r. do 31.10.2023 r. Powiat Słupski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z:

 • Gminą Kobylnica (realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy),
 • Gminą Główczyce ( realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach),
 • Gminą Kępice ( realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach),
 • Gminą Słupsk ( realizator Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk,)
 • Gminą Ustka ( realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce),
 • Gminą Potęgowo ( realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie),
 • Gminą Dębnica Kaszubska ( realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej),
 • Gminą Smołdzino ( realizator Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie),
 • Altra Consulting sp. z o.o. Non-profit,
 • Stowarzyszeniem Seniorów My dla Was Ziemi,

realizował  projekt pt. „Srebrna sieć II” jako partner  wiodący.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0059/20-00).

W ramach trwałości  zapewnia się  gotowość do liczby miejsc w odniesieniu do poniższych wskaźników:

 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 240 miejsc:
 1. 175 miejsc w nowych dziennych formach usług opiekuńczych ( w 14 Klubach Seniora OPS),
 2. 54 osoby świadczące  sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 3. 9 rehabilitantów ( 2 w gminie Dębnica kaszubska oraz po 1 w pozostałych siedmiu gminach), którzy będą świadczyli specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniorów,
 4. 1 asystent osoby niepełnosprawnej,
 5. 1 psycholog, który będzie świadczył mobilne poradnictwo psychologiczne.

 

 1. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu   239 miejsc:
 1. 175 miejsc w nowych dziennych formach usług opiekuńczych ( w 14 Klubach Seniora OPS),
 2. 54 osoby świadczące sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 3. 9 rehabilitantów ( 2 w gminie Dębnica kaszubska oraz po 1 w pozostałych siedmiu gminach), którzy będą świadczyli specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniorów,
 4. 1 asystent osoby niepełnosprawnej.

 

Powiat Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku deklaruje instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie wsparcia w okresie 36 m-cy tj. od 01.11.2023 r. do 31.10.2026 r. przy wykorzystaniu środków własnych  gmin i powiatu zgodnie z treścią zatwierdzonej przez wszystkich partnerów Strategii Wyjścia.

Do pobrania:

Informacja dot. realizacji zasady trwałości projektu