Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2020

Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2020 prezentuje aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną osób starszych w Polsce, to jest obywateli, którzy ukończyli 60. rok życia, bo taki wiek wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych. Przedstawione dane dotyczą w szczególności zagadnień z zakresu sytuacji demograficznej, ekonomicznej, rodzinnej, zdrowotnej, sytuacji na rynku pracy, dostępności i poziomu usług społecznych, czy też wszelkiego rodzaju aktywności podejmowanych przez osoby starsze. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2020 r. zawiera również opracowanie na temat realizacji założeń zawartych w Polityce społecznej wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność przyjętej uchwałą nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. (M.P. poz. 1169).

Szczególną uwagę poświęcono także kwestiom związanym z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Osoby starsze stanowią bowiem grupę szczególnie podatną na zarażenie COVID-19, a sama infekcja tylko z powodu zaawansowanego wieku może mieć wyjątkowo ciężki przebieg.

W związku z powyższym rząd, a także instytucje centralne, regionalne oraz lokalne podjęły stosowne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym, które zostały dostosowane do panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej.

Obowiązujące obostrzenia dotyczące życia codziennego seniorów, a także narodowy program szczepień wydatnie wpłynęły na sposób realizacji działań, których adresatami były osoby starsze, co znalazło wyraz w niniejszym dokumencie.

Informacja o sytuacji osob starszych w Polsce za 2020 r.