II sesja Rady Seniorów w gminie Główczyce

Po długiej przerwie związanej z COVID-19 w Gminie Główczyce dnia 30.07.2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyła się II sesja Rady Seniorów.

Stosując się do wszystkich zaleceń tj. przeprowadzeniu ankiety wstępnej kwalifikacji, pomiarze temperatury odbyła  się II sesja, której tematem było omówienie bieżących spraw dotyczących COVID-19 w naszej Gminie oraz opracowanie regulaminu Konkursu Srebrne Serce jak również podjęcie działań w kierunku zgłaszania kandydatur do w/w konkursu.