II sesja rady seniorów gminy Główczyce

Dnia 8 października 2021 roku w Sali Konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się II Posiedzenie Rady Senioralnej Gminy Główczyce. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: Wicewójt Gminy Główczyce – Pan Rafał Teterka, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Arkadiusz Kwiatkowski oraz przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z Dargolezy.

Władze gminy oraz Rada Senioralna doceniając działalność Koła Gospodyń Wiejskich za zajęcie I miejsca w konkursie na „Najlepszą potrawę ziemniaczaną” w Pokopkach Powiatowych w Karżniczce wręczyli przedstawicielom dyplom z gratulacjami wraz z różą. Kierownik OPS – Pani Urszula Żłobińska dołączyła się również z gratulacjami i życzyła dalszych sukcesów.

Animator lokalny projektu „Srebrna Sieć II” skierowanego do seniorów podziękowała za zaangażowanie i wykonane prace podczas organizacji Pikniku Senioralnego oraz za pomoc przy utworzeniu Klubu Seniora działającego w Żoruchowie. Opowiedziała o dotychczasowej działalności Klubu Seniora i zrealizowanych zadaniach w projekcie „Srebrna Sieć II”.

Na obradach zostały ustalone i omówione dalsze działania Rady Senioralnej na rzecz seniorów w społeczności lokalnej.