II Powiatowe Forum Seniorów

Dnia 27 listopada br. odbyło się II Powiatowe Forum Seniorów w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Podczas Forum Kierownik projektu prezentowała dotychczasowe działania zrealizowane w ramach projektu.