II Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Kępice

Dnia 18 czerwca 2019 r. odbyło się II Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Kępice w Siedzibie Urzędu Miejskiego. Członkowie Rady omawiali strategię działania na najbliższy rok, rozmawiali o planach jakie chcieliby podjąć w zakresie swojej pracy oraz ustalili terminy kolejnych spotkań. Na spotkanie Rady przybyli również wolni słuchacze, którzy mogli zaobserwować w jaki sposób Rada zamierza działać w obszarze integracji i wspierania środowiska osób starszych.