II Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce

Dnia 20 maja 2019 roku, w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się II posiedzenie  Rady Seniorów Gminy Główczyce. Na obradach został przyjęty ramowy plan pracy Rady  na rok 2019. Zostały omówione działania w zakresie polityki informacyjnej  Rady Seniorów: współpraca z Redakcją Biuletynu Informacyjnego ,, Wieści z gminy Główczyce”, utworzenie ,,Kącika dla Seniora” jako stałej rubryki w gazecie, współpraca z administratorem strony internetowej Gminy Główczyce. Opiekun Wolontariatu Senioralnego opowiedział o konkursie „Srebrne Serce” organizowanego w ramach projektu.

Animator Lokalny opowiedział o dotychczasowych zrealizowanych zadaniach w projekcie  m.in. o teleopiece, przeprowadzonych szkoleniach dla seniorów i opiekunów faktycznych, rehabilitacji domowej, sąsiedzkich usługach opiekuńczych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz Punkcie Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego.