II posiedzenie członków Rady Seniorów Powiatu Słupskiego

W dniu 15 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbyło się II Posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego. Przedmiotem spotkania było omówienie i zatwierdzenie planu działania Rady Seniorów Powiatu Słupskiego na 2022 rok. Najważniejszym obszarem działalności Rady jest określenie, wskazanie potrzeb oraz wszelkie zaangażowanie związane z organizacją życia seniorów w powiecie słupskim.  Plan działania Rady Seniorów Powiatu Słupskiego odbywać się będzie poprzez animację i integrację środowiska senioralnego, wydobywając oraz podtrzymując potencjał drzemiący w osobach starszych, a także kształtując przestrzeń publiczną tak, aby głos seniorów był bardziej słyszalny.

W celu umożliwienia seniorom zgłaszania potrzeb Rada Seniorów postanowiła pełnić dyżury pod telefonem Srebrnego Telefonu 512 079 526 oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w każdy pierwszy wtorek miesiąca zgodnie z poniższym grafikiem

  • 5 lipca (wtorek) godz. od 1200 do 1400
  • 2 sierpnia (wtorek) godz. od 1200 do 1400
  • 6 września (wtorek) godz. od 1200 do 1400
  • 4 października (wtorek) godz. od 1200 do 1400
  • 8 listopada (środa) godz. od 1200 do 1400
  • 6 grudnia (wtorek) godz. od 1200 do 1400