I Posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego

Dnia 5 kwietnia 2022 r. odbyło się I Posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego.  Podczas spotkania, Starosta Słupski – Pan Paweł Lisowski wraz z  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku- Panią Urszulą Dąbrowską, wręczyli nominacje członkom Rady Seniorów Powiatu Słupskiego. Obecnie w skład Rady wchodzi 16 seniorów, którzy są reprezentantami 9 gmin powiatu słupskiego. Pierwszym obradom przewodniczył  najstarszy z członków Rady, Pan Jan Piechowski. W trakcie spotkania członkowie Rady wybrali Przewodniczącego Rady Seniorów Powiatu Słupskiego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
Przewodniczącym Rady Seniorów Powiatu Słupskiego został Pan Dymitr Komanecki – przedstawiciel gminy Smołdzino, Zastępcą Przewodniczącego został Pan Grzegorz Grabowski- przedstawiciel Zarządu Powiatu Słupskiego a Sekretarzem Pani Anna Łuszcz- przedstawicielka gminy Słupsk.

Podczas pierwszego spotkania zapoznano członków z  Regulaminem Rady, omówiono cele, zadania oraz plan pracy Rady Seniorów Powiatu Słupskiego na 2022 r.

Rada Seniorów Powiatu Słupskiego powołana została uchwałą Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 22.10.2021 r.