I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Ustka

W dniu 23 listopada 2018 r. odbyło I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Ustka.

W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Ustka Pani Anna Sobczuk – Jodłowska wręczyła zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Seniorów Gminy Ustka. Ślubowanie złożyło 10-ciu radnych.

Na I posiedzeniu odbyły się wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

Pani Wójt pogratulowała wybranym, a całej Radzie życzyła wielu pomysłów, realizacji planów i zamierzeń przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia i mądrości życiowej oraz mnóstwa energii do ich realizowania, łącząc nadzieję aktywnego uczestnictwa Rady Seniorów Gminy Ustka w życiu gminy Ustka.