I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce

Dnia 25 lutego 2020 roku odbyło się  I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce. W trakcie posiedzenia Rady Seniorów Gminy Główczyce Anna Jurcaba – Wiceprzewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności w/w Rady za rok 2019. Głównym punktem obrad było przedstawienie planu Rady na 2020 r.

Gminna Rada Seniorów w Główczycach powstała  w ramach jednego z zadań projektu „Srebrna Sieć”. Ma na celu reprezentowanie potrzeb i interesów osób starszych, które zamieszkują na terenie Gminy Główczyce .