Gmina Kobylnica zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Srebrne Serce”

Gmina Kobylnica i Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu „Srebrne Serce”.

Celem Konkursu jest wyróżnienie seniorów podejmujących  szczególnie wyróżniające się inicjatywy na rzecz seniorów i społeczności lokalnej oraz upowszechnienie a także promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w Gminie Kobylnica.

Kandydatów do konkursu „Srebrne Serce” można zgłaszać listownie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronach http://opskobylnica.pl/ lub https://kobylnica.pl  w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.