Zajęcia gimnastyczne w Klubach Seniora w gminie Kępice

Uczestnicy czterech Klubów Seniora działających w Gminie Kępice w ramach projektu Srebrna Sieć II wzięli udział w zajęciach ruchowo- sportowych które miały za zadanie przypomnienie seniorom jakie ćwiczenia mogą samodzielnie wykonać w domu stosownie do wieku oraz schorzeń które posiadają. Spotkania poprowadziła Pani Danuta Kołodziejczyk, która również przypomniała jak należy odpowiednio chodzić z kijkami ponieważ w czerwcu przed seniorami spotkanie integracyjne iście sportowe. Kluby spotkają się na wspólnym rajdzie nordic wal king oraz przy sportowych zabawach integracyjnych nad jeziorem w Korzybiu.