Forum Seniorów

Dnia 11 czerwca br. w słupskim starostwie odbyło się I Powiatowe Forum Seniorów połączone z wręczeniem nagród laureatom konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla seniora”.

Celem spotkania było stworzenie przestrzeni dialogu i wymiany dobrych praktyk między przedstawicielami klubów i rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku oraz organizacji seniorskich, a także instytucji i podmiotów działających na rzecz osób 60+.

W pierwszej części spotkania dyskutowano o działalności seniorów w powiecie słupskim, ich sukcesach ale również problemach napotykanych w codziennej pracy społecznej.

W Forum udział wzięła również Barbara Bałka – pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP , która zaprezentowała działania na rzecz seniorów w województwie pomorskim.

Laureatami Konkursu „Pomorskie dla seniora” zostali:

– w kategorii zwyczajny niezwyczajny senior: Zdzisław Machura ze Słupska, Teresa Kowalska i Zofia Giersz z gminy Kobylnica;

– w kategorii przyjaciel seniora: Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Małgorzata Mogielnicka, kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” w Słupsku.