Festiwal Talentów zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

W słupskiej Filharmonii Sinfonia Baltica zakończył się Festiwal Talentów, podczas którego 14 klubów seniora funkcjonujących w ramach projektu Srebrna Sieć II w 8 gminach : Kobylnica, Kępice, Słupsk, Dębnica Kaszubska, Potęgowo, Ustka, Smołdzino i Główczyce oraz 2 podmiotów społecznych – Stowarzyszenia „My dla Was” z Przytocka i Altra Consulting spółka z.o.o. z Gdańska)  zaprezentowało efekty kilkumiesięcznej pracy w różnego rodzaju warsztatach m.in. malarskich, wikliniarskich, wizażu, czy też wyplatania makramy.  Na scenie seniorzy zaprezentowali natomiast umiejętności wokalne i teatralne oraz przygotowali pokazy mody.

Gościnnie w programie wydarzenia wystąpiły aktywne grupy seniorów: Zespół Belle Epoque ze Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa” w Słupsku, Zespół „Żyj kolorowo” Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Usteckiego, Chór Pasjonata z Siemianic, Grupa teatralna „Uśmiech Kobylnicy.

Gwiazdą Festiwalu był Pan Adam Wroński – uczestnik programu The Voice Senior.

Celem wydarzenia było promowanie aktywności społecznej środowisk senioralnych, aktywizacja, integracja i motywowanie do odkrywania swoich talentów.