Dzień seniora – ZUS

ZUS zaprasza wszystkich zainteresowanych na wydarzenia z okazji Dnia Seniora. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów z różnych instytucji. Uzyskają informacje m.in. na temat świadczeń z ZUS, zasad dorabiania do emerytur i rent, o 13. i 14. emeryturze, waloryzacji czy niższym podatku od emerytur.

W ramach Dnia Seniora zaplanowano:

 • spotkania i konsultacje,
 • prelekcje, panele dyskusyjne,
 • stoiska informacyjne,
 • dyżury telefoniczne.

Podczas wydarzeń można skorzystać z porad:

 • specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • ekspertów z:
  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Policji,
  • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Biura Rzecznika Praw Pacjenta
  • Fundacji Polska Bezgotówkowa,
  • Warszawskiego Instytutu Bankowości,
  • Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
 • pracowników lokalnych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Zachęcamy do uczestnictwa!