Działania w Punkcie Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego w gminie Kępice

Wrzesień to czas artystycznej aktywności wolontariuszy należących do Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego.
Z okazji Dnia Seniora wolontariusze własnoręcznie przygotowali upominki dla seniorów należących do projektu „Srebrna Sieć”. Na spotkaniu, które odbyło się 17 września br. wolontariusze malowali serca wykonane z masy solnej. Ci, którzy z powodu różnych obowiązków nie mogli uczestniczyć w spotkaniu przygotowywali upominki w domu. Jedna z wolontariuszek Alicja Grabowska przygotowała również piękne kartki z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Seniora. Upominki trafią do seniorów gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Mamy również przyjemność podzielić się twórczością Pani Ewy Bojarzyńskiej – naszej wolontariuszki, która tak pięknie napisała o naszej akcji:

Jest taki projekt ,,Srebrna Sieć” –  ,,Srebrne Serce”

Kolorowe Serca połączone srebrną nicią
niby  kolia drogocenna otulona srebrną siecią.
Serca przyprószone srebrem przeżytych już lat,
serca, które ukrywają nie jedną tragedię,
nie jedną łzę, nie jeden życia krach…
Te Serca życzliwe dla wszystkich,
łączą się w jedną Rodzinę,
bo samotność nikomu nie sprzyja,
a pamięć o Nich, to jak promyk słońca,
który oczy rozjaśnia i Serca rozwesela.
Serca kolorowe , radosne, do ciebie się uśmiechają
oczekując uśmiechu twojego….
Serca chociaż wolniej już biją,
zniewolone przeżytym czasem
i splątane nicią już srebrną,
ciągle młode są jeszcze i pragną
miłości Serca drugiego.