Działania Klubu Seniora gminy Potęgowo

Spotkania Klubu Seniora odbywają się cyklicznie. Podczas spotkań omawiane są bieżące sprawy, odbywają się wspólne gry planszowe a także seniorzy spacerują z kijkami.