Dyżury członków Rady Seniorów Powiatu Słupskiego

Członkowie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego w ramach swojej działalności będą pełnić w każdym miesiącu jeden dyżur. W trakcie dyżuru chętni seniorzy będą mogli zgłaszać wszystkie potrzeby związane z organizacją życia seniorów w powiecie a także zgłaszać ewentualne oczekiwania dotyczące działań Rady Seniorów. Do kontaktu zachęcamy szczególnie osoby starsze, opiekujące się seniorami oraz zainteresowane działalnością na ich rzecz.

Członkowie Rady Seniorów Powiatu Słupskiego będą dostępni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku Al. Sienkiewicza 20 w biurze Powiatowego Animatora Senioralnego oraz pod numerem Srebrnego Telefonu 512 079 526 w następujących dniach:

  • 5 lipca (wtorek) godz.12.00-14.00
  • 2 sierpnia (wtorek) godz. 12.00-14.00
  • 6 września (wtorek) godz.12.00-14.00
  • 4 października (wtorek) godz.12.00-14.00
  • 8 listopada (środa) godz.12.00-14.00
  • 6 grudnia (wtorek) godz.12.00-14.00